Diensten

Door het inzetten van innovatieve zorgtechnologie, (bijvoorbeeld personenalarmering) verhogen we het welzijn en welbevinden van mensen, terwijl de kosten voor de zorg beheersbaar en voorspelbaar blijven. Wij interpreteren data, zien aandachtspunten en kunnen daardoor problemen voor zijn.

Alerta geeft antwoord op thema’s die nu en in de toekomst spelen in de zorg: veiligheid en zekerheid bieden aan mensen die langer thuis blijven wonen, privacy, zorgtechnologie, kosten, etc.

In de menu's die hieronder worden weergegeven, staat een overzicht van onze diensten. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij u maximaal ondersteunen en begeleiden.

Neem contact met ons op

Wij vertellen u graag hoe wij u ondersteunen met zorg op afstand.

Bel 074 255 00 80

Deel deze pagina

Hulp onderweg, met één druk op de knop. Voor iedereen die zelfstandig woont en het prettig vindt om dag en nacht hulp snel bereikbaar te hebben. We ontvangen de alarmering, interpreteren en reageren snel en adequaat.

Onze geavanceerde telefooncentrale is dag en nacht bereikbaar. Wij verzorgen de telefonische bereikbaarheid wanneer u daar behoefte aan heeft. We handelen de inkomende gesprekken af volgens het afgesproken protocol en zorgen voor beantwoording en opvolging.

Telefonisch, of in de toekomst via een beeldverbinding bieden wij professionele verpleegkundige ondersteuning. Dag en nacht zijn we bereikbaar voor vragen, advies en ondersteuning van uw teams in de wijk of op locatie.

De Medido, medicijndispenser regelt dat uw cliënten de juiste medicijnen, in de juiste dosering op de juiste tijd innemen. Wordt de medicatie onverhoopt vergeten, dan geeft de Medido een signaal aan Alerta. Onze professionals nemen contact op met uw cliënt

Bij het uitreiken van medicijnen is vaak een dubbel-check gewenst. Wij checken het medicijn en de dosering op afstand, omdat twee professionals meer zien dan één. We voorkomen fouten en mogelijke medische problemen.

Vrouw zit aan een bureau en controleert gegevens op haar tablet.

Telefonische triage (NTS) eist speciale training en veel vaardigheid. Alerta is hierin gespecialiseerd. Met een doordachte techniek van vragen stellen komen we tot de kern, schatten de urgentie in en nemen passende maatregelen.

We verzamelen alle data  veilig in één centrale database. Daardoor zien we patronen op collectief- en individueel niveau. We zien ook wanneer deze patronen afwijken, zonder dat we inbreken in de persoonlijke levenssfeer van cliënten. Het stelt ons in staat te reageren voordat er (grote) problemen ontstaan.

Alerta werkt samen met

 

Vitaal Twente Vilans Twentse Zorgacademie Secuvita Infoland Enovation vcare ZorgAccent Carintreggeland TMZ