signaleert
interpreteert
reageert

Direct contact

Bel 074 255 00 80

Afstand in de zorg is geen probleem meer.

Alerta is leidend in telefonie en het inzetten van innovatieve zorgtechnologie op afstand. Hierbij valt te denken aan onder andere personenalarmering, medicatiebegeleiding op afstand, slimme toegangssystemen, dubbelcheck bij uitreiken medicatie en leefstijl- en telemonitoring. Deze diensten worden (al dan niet gecombineerd) uitgevoerd via telefoon, computer en tablet.

Het is een groot voordeel voor professionals en gebruikers dat afstand in de zorg geen probleem meer is. Op deze manier kunnen wij de grote vraag naar zorg efficiënt beantwoorden en de kwaliteit hoog houden.

Bij het verwerken van telefoonverkeer en data gaat het meer dan ooit om signaleren en interpreteren van veel soorten gegevens om vervolgens adequaat te reageren. We verzamelen gegevens van cliënten in één beveiligde database. We leren cliënten kennen en zien patronen en levensgewoonten. Door het deskundig verwerken van deze gegevens signaleren we afwijkingen en kunnen we problemen voorkomen. 

Het bijhouden van ontwikkelingen en deze op waarde en praktische toepasbaarheid toetsen, eist kennis en ervaring. Het verwerken van gegevens, via telefoon of internet, is een aparte discipline binnen de zorg. Een discipline die grote deskundigheid en professionaliteit vereist van medewerkers én organisatie.

Alerta houdt zorg menselijk en veilig en draagt bij aan het welzijn van cliënten.

Dienstverleningen Alerta in relatie tot Coronavirus

Op dit moment heeft het Coronavirus (nog) geen impact op onze bedrijfsvoering. Onze servicelevels zijn op orde en onze medewerkers zijn goed geïnstrueerd.

We volgen de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het virus onder onze medewerkers te voorkomen.

Als de impact op onze dienstverlening door de situatie rondom het Coronavirus onverhoopt verandert, zullen wij daar uiteraard adequaat op reageren en u indien nodig daarover informeren. Alerta kan werken op alternatieve locaties als de omstandigheden daarom vragen.

Erop vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Aanvraag Personenalarmering en Woningtoegang 

Met dit formulier meldt u zich aan voor de dienst Personenalarmering en/of Woningtoegang.

Aanvraagformulier Personenalarmering en Woningtoegang

24 uur per dag
7 dagen per week

Bereikbaarheid van professionals met specialistische kennis, dag en nacht, zeven dagen per week. Zorg stopt nooit. Dus ook Alerta niet.

Gedreven
vakmanschap

Aandacht, warmte én veiligheid bieden met alleen je stem eist meer dan professionaliteit. Het eist gedreven vakmanschap.

Altijd
in ontwikkeling

Bijhouden en bijblijven. Altijd voorop lopend, op zoek naar de laatste en beste technologie. Maar vooral weten wat je er mee kunt doen.

Zorgtechnologie
op afstand

Interpreteren op afstand is een vak apart. Het is de expertise van Alerta. Zodat we adequaat reageren.

Alerta Nieuws

Alerta koppelt techniek aan zorg. Wij volgen de laatste ontwikkelingen op de voet om uw organisatie als eerste van de laatste technologie te voorzien.
 

Alerta werkt samen met

 

Vitaal Twente Vilans Twentse Zorgacademie Secuvita Infoland Enovation vcare ZorgAccent Carintreggeland TMZ