Alerta centraal coördinatiepunt voor observatiebedden

Neem contact met ons op

Wij vertellen u graag hoe wij u ondersteunen met zorg op afstand.

Bel 074 255 00 80

Deel deze pagina

Alerta centraal coördinatiepunt voor observatiebedden

Er zijn steeds meer kwetsbare ouderen in Nederland. Huisartsen weten niet altijd waar een oudere terecht kan voor zorg wanneer hij of zij niet meer in de thuissituatie kan verblijven, maar ziekenhuiszorg ook niet nodig is. Soms is er ook twijfel over de indicatie en mogelijkheden tot herstel van een thuiswonende patiënt, vooral bij crisissituaties. Ouderen worden opgenomen in het ziekenhuis terwijl dit niet nodig is en/of blijven te lang op een ziekenhuisbed liggen. In samenwerking met onder andere Carintreggeland, ZGT, zorgaccent, TMZ en huisartsen zijn hiervoor observatiebedden ontwikkeld.

Naast de observatiebedden hebben we per 1 januari één coördinatiepunt (Alerta) ingericht waar de huisartsen en de SEH artsen cliënten voor het observatiebed kunnen aanmelden. Alerta zal samen met de huisarts of SEH arts het triage proces doornemen en de huisarts en SEH arts doorverwijzen naar de instelling waar een bed vrij is.

Jochem Eenkhoorn manager zorg en Marie-Jose Ramirez verpleegkundig centralist Alerta zijn hierover geïnterviewd door RTV Oost. Klik op onderstaande link voor het interview.

Printen